Últim concert amb el Mestre Reinhard Schwarz, Cape Town, 7 de juny 2004